ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ 85X52 ΕΩΣ 120Χ52

Όλες οι βάσεις βγαίνουν σε θηλυκό-θηλυκό, αρσενικό-αρσενικό, θηλυκό- αρσενικό.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ 52X32 ΕΩΣ 75Χ60

Όλες οι βάσεις βγαίνουν σε θηλυκό-θηλυκό, αρσενικό-αρσενικό, θηλυκό- αρσενικό.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ 15X21 ΕΩΣ 40Χ32

Όλες οι βάσεις βγαίνουν σε θηλυκό-θηλυκό, αρσενικό-αρσενικό, θηλυκό- αρσενικό.